ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Συνδεθείτε Τώρα Χωρίς Δεσμεύσεις Συμβολαίου σε 3 Εργάσιμες Ημέρες

BROADBAND

STUDENT

18 €  /μήνα

Download:  10 Mbps
Upload:  2 Mbps

Unlimited Data
Τέλος ενεργοποίησης 75€

Χωρίς Δέσμευση Συμβολαίου

BROADBAND

SMALL

24 €  /μήνα

Download:  20 Mbps
Upload:  2 Mbps

Unlimited Data
Τέλος ενεργοποίησης 75€

Χωρίς Δέσμευση Συμβολαίου

BROADBAND

MEDIUM

29 €  /μήνα

Download:  30 Mbps
Upload:  5 Mbps

Unlimited Data
Τέλος ενεργοποίησης 75€

Χωρίς Δέσμευση Συμβολαίου

BROADBAND

LARGE

35 €  /μήνα

Download:  40 Mbps
Upload:  5 Mbps

Unlimited Data
Τέλος ενεργοποίησης 75€

Χωρίς Δέσμευση Συμβολαίου

BROADBAND

X-LARGE

40 €  /μήνα

Download:  50 Mbps
Upload:  10 Mbps

Unlimited Data
Τέλος ενεργοποίησης 75€

Χωρίς Δέσμευση Συμβολαίου

BROADBAND

2X-LARGE

55 €  /μήνα

Download:  80 Mbps
Upload:  20 Mbps

Unlimited Data
Τέλος ενεργοποίησης 140€

Χωρίς Δέσμευση Συμβολαίου

BROADBAND

ULTRA

62 €  /μήνα

Download:  100 Mbps
Upload:  20 Mbps

Unlimited Data
Τέλος ενεργοποίησης 140€

Χωρίς Δέσμευση Συμβολαίου

* Κόστος εφάπαξ ενεργοποίησης γραμμής 75,00 € ή 140 € για τα πακέτα 2X-LARGE και ULTRA
* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
* Οι τιμές περιλαμβάνουν τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5% βάσει του άρθρου 55/Ν. 4389/2016
* Τα πακέτα student, small, medium, large, x-large, 2x-large και ultra διατίθενται χωρίς χρονική δέσμευση συμβολαίου

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ BROADCAST

Πακέτα Συμμετρικής Ταχύτητας Χωρίς Δεσμεύσεις Συμβολαίου

BROADBAND

BROADCAST MAXI

100 €  /μήνα

Download:  30 Mbps
Upload:  30 Mbps

Unlimited Data
Τέλος ενεργοποίησης 140€

Χωρίς Δέσμευση Συμβολαίου

BROADBAND

BROADCAST HYPER

180 €  /μήνα

Download:  50 Mbps
Upload:  50 Mbps

Unlimited Data
Τέλος ενεργοποίησης 140€

Χωρίς Δέσμευση Συμβολαίου

* Κόστος εφάπαξ ενεργοποίησης γραμμής 140,00 €
* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
* Οι τιμές περιλαμβάνουν τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5% βάσει του άρθρου 55/Ν. 4389/2016
* Τα πακέτα broadcast maxi και broadcast hyper διατίθενται χωρίς χρονική δέσμευση συμβολαίου
* Τα προγράμματα Broadcast διατίθενται και με εξειδικευμένο εξοπλισμό διαχείρισης δικτύου, στην περίπτωση αυτή τα τέλη ενεργοποίησης γνωστοποιούνται με γραπτή προσφορά

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ BROADCAST DAILY

Ειδικά Πακέτα Συμμετρικής Ταχύτητας με Ημερήσια Χρέωση Χωρίς Τέλη Εγκατάστασης

BROADBAND

BROADCAST STANDARD

DAILY

100 €  /ημέρα

Download:  20 Mbps
Upload:  20 Mbps

Unlimited Data
Χωρίς Τέλος Ενεργοποίησης

Χωρίς Δέσμευση Συμβολαίου

BROADBAND

BROADCAST MAXI

DAILY

150 €  /ημέρα

Download:  30 Mbps
Upload:  30 Mbps

Unlimited Data
Χωρίς Τέλος Ενεργοποίησης

Χωρίς Δέσμευση Συμβολαίου

BROADBAND

BROADCAST HYPER

DAILY

250 €  /ημέρα

Download:  50 Mbps
Upload:  50 Mbps

Unlimited Data
Χωρίς Τέλος Ενεργοποίησης

Χωρίς Δέσμευση Συμβολαίου

* Χωρίς κόστος ενεργοποίησης γραμμής
* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
* Οι τιμές περιλαμβάνουν τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5% βάσει του άρθρου 55/Ν. 4389/2016
* Όλα τα πακέτα broadcast daily διατίθενται χωρίς χρονική δέσμευση συμβολαίου με ημερήσια χρέωση

BROADBAND

BUSINESS PLUS 100

599 €  /έτος

Download:  100 Mbps
Upload:  100 Mbps

Unlimited Data
5 static IP
Τέλος ενεργοποίησης έπειτα
από προσφορά

Ετήσιο Συμβόλαιο

BROADBAND

BUSINESS PLUS 200

864 €  /έτος

Download:  200 Mbps
Upload:  200 Mbps

Unlimited Data
5 static IP
Τέλος ενεργοποίησης έπειτα
από προσφορά

Ετήσιο Συμβόλαιο

* Κόστος εφάπαξ ενεργοποίησης γραμμής έπειτα από προσφορά
* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
* Οι τιμές περιλαμβάνουν τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5% βάσει του άρθρου 55/Ν. 4389/2016
* Τα πακέτα business plus 100 και business plus 200 διατίθενται με ετήσια δέσμευση συμβολαίου

Υψηλές ταχύτητες, Σταθερή και Ποιοτική Σύνδεση, Χωρίς Κρυφές Χρεώσεις και Δεσμεύσεις Συμβολαίου

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ

 • Τέλος μετάβασης τεχνικού για βλάβη με υπαιτιότητα της Olympic Telecom δεν χρεώνεται
 • Τέλος άσκοπης μετάβασης τεχνικού 50,00 €
 • Τέλος μετάβασης τεχνικού, 50,00€ /ώρα
 • Τέλος αυτοψίας στον χώρο του πελάτη (on site survey), 30,00€
 • Τέλος αλλαγής (μετακόμισης) θέσης εξοπλισμού οικιακής σύνδεσης, 60,00€
 • Τέλος αλλαγής (μετακόμισης) θέσης εξοπλισμού επαγγελματικής σύνδεσης, γνωστοποιείται με γραπτή προσφορά έπειτα από αυτοψία
 • Αντικατάσταση εξοπλισμού έπειτα από αστοχία υλικού, Δωρεάν
 • Αντικατάσταση εξοπλισμού έπειτα από κακή χρήση για οικιακή σύνδεση), 75,00€
 • Αντικατάσταση εξοπλισμού έπειτα από κακή χρήση για την υπηρεσία broadcast, 140,00€
 • Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5%
  βάση του άρθρου 55/ αρθρ. 4389/2016