ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Συνδεθείτε Τώρα σε 3 Εργάσιμες Ημέρες

OLYMPIC

X-LARGE

45 €  /μήνα

Download:  50 Mbps
Upload:  10 Mbps

Unlimited Data
1 Static IP
Premium Support 24/7
Τέλος ενεργοποίησης 75€

Ετήσιο Συμβόλαιο

OLYMPIC

2X-LARGE

60 €  /μήνα

Download:  80 Mbps
Upload:  20 Mbps

Unlimited Data
1 Static IP
Premium Support 24/7
Τέλος ενεργοποίησης 140€

Ετήσιο Συμβόλαιο

OLYMPIC

ULTRA

67 €  /μήνα

Download:  100 Mbps
Upload:  20 Mbps

Unlimited Data
1 Static IP
Premium Support 24/7
Τέλος ενεργοποίησης 140€

Ετήσιο Συμβόλαιο

OLYMPIC

HYPER 200

110 €  /μήνα

Download:  200 Mbps
Upload:  20 Mbps

Unlimited Data
1 Static IP
Premium Support 24/7
Τέλος ενεργοποίησης
Έπειτα από προσφορά

Ετήσιο Συμβόλαιο

OLYMPIC

HYPER 300

170 €  /μήνα

Download:  300 Mbps
Upload:  20 Mbps

Unlimited Data
1 Static IP
Premium Support 24/7
Τέλος ενεργοποίησης
Έπειτα από προσφορά

Ετήσιο Συμβόλαιο

OLYMPIC

HYPER 500

250 €  /μήνα

Download:  500 Mbps
Upload:  50 Mbps

Unlimited Data
1 Static IP
Premium Support 24/7
Τέλος ενεργοποίησης
Έπειτα από προσφορά

Ετήσιο Συμβόλαιο

OLYMPIC

INFINITY

350 €  /μήνα

Download:  1000 Mbps
Upload:  100 Mbps

Unlimited Data
1 Static IP
Premium Support 24/7
Τέλος ενεργοποίησης
Έπειτα από προσφορά

Ετήσιο Συμβόλαιο

* Κόστος εφάπαξ ενεργοποίησης γραμμής 75,00 € ή 140 € για τα πακέτα 2X-LARGE και ULTRA
* Κόστος εφάπαξ ενεργοποίησης για τα πακέτα HYPER και INFINITY έπειτα από επισκόπηση στον χώρο σας
* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
* Οι τιμές περιλαμβάνουν τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5% βάσει του άρθρου 55/Ν. 4389/2016
* Τα πακέτα x-large, 2x-large και ultra διατίθενται με ετήσια δέσμευση συμβολαίου

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ BROADCAST

Πακέτα Συμμετρικής Ταχύτητας

OLYMPIC

BROADCAST MAXI

100 €  /μήνα

Download:  30 Mbps
Upload:  30 Mbps

Unlimited Data
1 Static IP
Premium Support 24/7
Τέλος ενεργοποίησης 140€

Ετήσιο Συμβόλαιο

OLYMPIC

BROADCAST HYPER

180 €  /μήνα

Download:  50 Mbps
Upload:  50 Mbps

Unlimited Data
1 Static IP
Premium Support 24/7
Τέλος ενεργοποίησης 140€

Ετήσιο Συμβόλαιο

* Κόστος εφάπαξ ενεργοποίησης γραμμής 140,00 €
* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
* Οι τιμές περιλαμβάνουν τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5% βάσει του άρθρου 55/Ν. 4389/2016
* Τα πακέτα broadcast maxi και broadcast hyper διατίθενται με ετήσια δέσμευση συμβολαίου
* Τα προγράμματα Broadcast διατίθενται και με εξειδικευμένο εξοπλισμό διαχείρισης δικτύου, στην περίπτωση αυτή τα τέλη ενεργοποίησης γνωστοποιούνται με γραπτή προσφορά

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ BROADCAST DAILY

Ειδικά Πακέτα Συμμετρικής Ταχύτητας με Ημερήσια Χρέωση Χωρίς Τέλη Εγκατάστασης

OLYMPIC

BROADCAST STANDARD

DAILY

100 €  /ημέρα

Download:  20 Mbps
Upload:  20 Mbps

Unlimited Data
1 Static IP
Premium Support 24/7
Χωρίς Τέλος Ενεργοποίησης

Χωρίς Δέσμευση Συμβολαίου

OLYMPIC

BROADCAST MAXI

DAILY

150 €  /ημέρα

Download:  30 Mbps
Upload:  30 Mbps

Unlimited Data
1 Static IP
Premium Support 24/7
Χωρίς Τέλος Ενεργοποίησης

Χωρίς Δέσμευση Συμβολαίου

OLYMPIC

BROADCAST HYPER

DAILY

250 €  /ημέρα

Download:  50 Mbps
Upload:  50 Mbps

Unlimited Data
1 Static IP
Premium Support 24/7
Χωρίς Τέλος Ενεργοποίησης

Χωρίς Δέσμευση Συμβολαίου

* Χωρίς κόστος ενεργοποίησης γραμμής
* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
* Οι τιμές περιλαμβάνουν τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5% βάσει του άρθρου 55/Ν. 4389/2016
* Όλα τα πακέτα broadcast daily διατίθενται χωρίς χρονική δέσμευση συμβολαίου με ημερήσια χρέωση

OLYMPIC

BUSINESS PLUS 100

599 €  /μήνα

Download:  100 Mbps
Upload:  100 Mbps

Unlimited Data
5 static IP
Premium Support 24/7
Τέλος ενεργοποίησης έπειτα
από προσφορά

Ετήσιο Συμβόλαιο

OLYMPIC

BUSINESS PLUS 200

864 €  /μήνα

Download:  200 Mbps
Upload:  200 Mbps

Unlimited Data
5 static IP
Premium Support 24/7
Τέλος ενεργοποίησης έπειτα
από προσφορά

Ετήσιο Συμβόλαιο

* Κόστος εφάπαξ ενεργοποίησης γραμμής έπειτα από προσφορά
* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%
* Οι τιμές περιλαμβάνουν τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5% βάσει του άρθρου 55/Ν. 4389/2016
* Τα πακέτα business plus 100 και business plus 200 διατίθενται με ετήσια δέσμευση συμβολαίου

Υψηλές ταχύτητες, Σταθερή και Ποιοτική Σύνδεση, Χωρίς Κρυφές Χρεώσεις και Δεσμεύσεις Συμβολαίου

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΛΗ

 • Τέλος μετάβασης τεχνικού για βλάβη με υπαιτιότητα της Olympic Telecom δεν χρεώνεται
 • Τέλος άσκοπης μετάβασης τεχνικού 50,00 €
 • Τέλος μετάβασης τεχνικού, 50,00€ /ώρα
 • Τέλος αυτοψίας στον χώρο του πελάτη (on site survey), 30,00€
 • Τέλος αλλαγής (μετακόμισης) θέσης εξοπλισμού επαγγελματικής σύνδεσης, γνωστοποιείται με γραπτή προσφορά έπειτα από αυτοψία
 • Αντικατάσταση εξοπλισμού έπειτα από αστοχία υλικού, Δωρεάν
 • Αντικατάσταση εξοπλισμού έπειτα από κακή χρήση, 75,00€
 • Αντικατάσταση εξοπλισμού έπειτα από κακή χρήση για την υπηρεσία broadcast, 140,00€
 • Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5%
  βάση του άρθρου 55/ αρθρ. 4389/2016